Samenwerking

Samen sterk voor gezonde keuzes

De ambitie van ons ONTDEK-concept én de ambitie van het onderwijs met betrekking tot gezondheid en duurzaamheid zijn hoog. Samen met de scholen en met onze partners in de keten kunnen we die hoogstaande ambitie ook waarmaken. Zo is Van Leeuwen Catering medeondertekenaar van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2016-2020) en werken we nauw samen met de GGD en het Voedingscentrum, ook in het kader van de nieuwe ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’.Logo Akkoord JOGG

Gezond gewicht

Met de afspraken spannen we ons in om de stijgende trend van overgewicht bij jongeren om te buigen in een daling. Dit doen we samen met onder andere de gemeente Den Haag, de gemeente Leidschendam-Voorburg en onze negentig gezonde scholen in de regio. Van de gemeente Leidschendam-Voorburg kregen we het certificaat ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer’. Bewust leven stimuleren moet je samen doen. In een gezonde samenleving zijn gezonde keuzes immers de voor de hand liggende keuzes. Dit motto sluit aan bij de insteek van onze partner JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Healthy Food Movement

logoHFMVan Leeuwen Catering neemt verder deel aan de Healthy Food Movement. Dat is een initiatief van Tomatoworld en samenwerkende partners, die in het Westland een beweging op gang willen  brengen om lekker en gezond te eten en te bewegen. We werken daarnaast samen met gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit. Samen zorgen we dat in de (virtuele) schoolkantine leerlingen, medewerkers en ouders gestimuleerd worden een gezonde en duurzame keuze te maken.